Tunesien 2011

I foråret 2011 rejste til Tunesien for at se, hvad der var blevet af den revolution, som katalyserede opstandene i Egypten, Libyen, Yemen, Syrien, osv. Hvad var der sket efter 3 mdr, og hvad troede tuneserne selv ville ske. Ville der følge en ny revolution, ville islamisterne tage over, ville alt blive bedre....
Turen afslørede på mange måder min manglende viden om Tunesien, og særligt kvindernes rolle de sidste mange år. Spændende og øjenåbnende.

De sidste dage brugte jeg i Røde Kors' lejr for de tusinder, der havde valgt at forlade Libyen i kølvandet på konflikten der. Her 3 km fra Libyens grænse, var der store mængder af både frustration og glæde på ganske få kvadratmeter...

Travelape.dk