Projekt Udsat – Hvem er vi?


Beskrivelser af projektets hovedaktører:

Anders Kofoed Pedersen
– Er gift, 30 år, bor på Østerbro
– Er uddannet lærer fra Zahles Seminarium i 2005
– Har arbejdet frivilligt og professionelt med børn og unge siden 1994 år. Heraf 7 år i Herlev.
– Har i perioden oktober 2005-oktober 2007 været ansat i forskellige tilbud i Herlev der har med udsatte unge at gøre (Det flyvende korps, Kompetencen og Pioner Projektet).
– Har siden 2004 været foredragsholder om emnerne Unge & Identitet og Unge & Medier, og har besøgt mere end 200 forskellige institutioner.
– Begyndte selv at rejse på egen hånd som 16-årig, og har siden været i mere end 70 lande.

Philip
– Familiepleje og aflastningsfamilie i flere omgange fra han er 2 år og frem.
– Ophold på en kostskole i Nordsjælland, hvor han er i en periode på 2 år frem til sommerferien 2006, hvor han bliver suspenderet pga. vold.
– Begynder at ryge hash i sommeren 2005. Det eskalerer for alvor i sommeren 2006.
– Sidste halvår af 2006 bor han i en periode i Sverige med sin mor og hendes kæreste, og ellers passer han sig selv, som gadebarn, når han er i Herlev.
– I starten af januar 2007 kommer han tilbage fra Sverige og får en plads på en ungdomspension, da han og moderen ikke har noget sted at bo. Moderen bor hos sin mor i en periode på godt en måned, men der kan han ikke bo.
– Samtidigt med det bliver han indskrevet på et kommunalt skoletilbud for andre udsatte unge, men fagligt og socialt er han ikke i stand til at profitere af skolens tilbud.
– Efter påske 2007 bliver han overflyttet til et dagsprojekt sammen med 2 andre drenge fra samme sted. I alt er der 6 unge tilknyttet projektet. Han profiterer stadig ikke optimalt af dette tilbud, og de ansatte i projektet vurderer, at han har behov for noget andet, hvis han skal bryde det mønster, der for længst har været tegnet.
– Projektet starter op igen efter sommerferien, nu kun med to drenge i alt. Projektet stopper officielt i starten af 2008, og den unge og hans mor savner svar fra kommunen om hvad der så skal ske.

Sekundære personer
Udover Anders Kofoed Pedersen vil der være en sekundær person, der har ansvar for at træde til, og støtte op i det omfang den primære person behøver det. I dette tilfælde vil det være Maria Kofoed Pedersen, der er gift med Anders Kofoed Pedersen. (Valget på Maria Kofoed Pedersen er i dette tilfælde primært truffet ud fra en økonomisk betragtning, da Anders og Maria Kofoed Pedersen er de to der stiller økonomisk garanti for projektet).

Carsten Villadsen vil desuden følge med i de første 17 dage. Carsten har flere gange været på Sewa Ashram, og hans opgave er at være med til at hjælpe projektet i gang. Der vil være en del spørgsmål i den første tid og Carsten rolle bliver at fungere som bindeled mellem projektet og Sewa Ashram.

Anbefalinger:
Følgende personer anbefaler at lade den unge indgå i Projekt Udsat
– Michel Papapetros: Det Flyvende Korps
– Peter Måløe, Susan Petersen: Ansatte i Pionerprojektet
– Charlotte Gaard: Leder af Kompetencen
– Ove Døj og Birgitte Janischefska: Ansatte på Kompetencen
– Claus Wacker: Tidligere kontaktperson for den unge på Kompetencen.
– Astrid Saabye: Ansat i distriktspsykiatrien og har igennem mange år haft et kendskab til specielt den unges mor og den situation de er i som familie.
– Ole Kristensen: Cand.psych. og pædagogisk og psykologisk supervisor for de ansatte i Pionerprojektet
– Herlev Nærpoliti. Att.: Gitte Larsen
– Kagshuset (Misbrugscenter i Herlev)

Tilbage til Projekt Udsat

No Widgets Added Yet

Please add them in the WordPress admin page under Appearance → Widgets. The widget section is "projekt udsat".