Projekt Udsat – Visionen

Hvad er vores håb for den unge?

Som et absolut minimum, vil den unge have fået en oplevelse for livet, men vores mål er ikke bare at give en oplevelse, men at starte en ny udvikling i den unges liv. Mere konkret vil han udvikle nogle kompetencer, som han kan bruge til at etablere sin fortsatte hverdag. Afhængigt af hvor stort misbrug, der var hos den unge inden projektet, mener vi ikke det er naivt at tro, at den unge i slutningen af forløbet vil kunne sige, at det er ham der styrer hashen, og ikke hashen der styrer ham. Man må håbe, at 8 uger uden hash og andre euforiserende stoffer vil vise den unge, at han ikke er afhængig af det og er i stand til at leve et liv uden.

Målet er også, at den unge må udvikle sig fagligt. På Sewa Ashram, vil den unge lære at kommunikere bedre. Den unge vil begynde at lære engelsk. Den unge vil få tid og mulighed for at læse og skrive. Afhængigt af hvor den unge er i skolesystemet, må man forvente at han skal tilbage i det etablerede system, og der vil dette projekt have givet ham mod på at lære mere.

Man kan ikke ændre 15 års liv på to måneder, men måske kan den unge få en ny kurs i sit liv.

Efter opholdet i Indien venter der en ny stor opgave og nye muligheder. Hvad der præcist skal ske, ligger i princippet uden for dette pilotprojekts beskrivelse, men i dette tilfælde vil Anders fortsat holde kontakten ved lige. Sammen med den unge vil de blandt andet tage ud på institutioner og skoler og holde foredrag for unge, så han hjælpes til at se på sine oplevelser igennem andre unges øjne. Derudover vil Anders forsøge at engagere den kommune, som i første omgang ikke havde lyst til at støtte dette projekt.

Man kan ikke ændre 15 års liv på to måneder, men måske kan den unge få en ny kurs i sit liv. De pædagoger, lærere, psykologer og sagsbehandlere der har været tæt på denne unge har alle rost projektet, men der har været for lidt vilje til at prøve projektet af i det etablerede system.

Derfor afprøves dette projekt nu som et pilotprojekt, hvor udsatte unge ved at være en ressource for andre hjælpes til at se, at de har et liv, der er værd at leve.

Tilbage til Projekt Udsat

No Widgets Added Yet

Please add them in the WordPress admin page under Appearance → Widgets. The widget section is "projekt udsat".