Projekt Udsat – Visionen

Hvad er vores håb for den unge?

Som et absolut minimum, vil den unge have fået en oplevelse for livet, men vores mål er ikke bare at give en oplevelse, men at starte en ny udvikling i den unges liv. Mere konkret vil han udvikle nogle kompetencer, som han kan bruge til at etablere sin fortsatte hverdag. Afhængigt af hvor stort misbrug, der var hos den unge inden projektet, mener vi ikke det er naivt at tro, at den unge i slutningen af forløbet vil kunne sige, at det er ham der styrer hashen, og ikke hashen der styrer ham. Man må håbe, at 8 uger uden hash og andre euforiserende stoffer vil vise den unge, at han ikke er afhængig af det og er i stand til at leve et liv uden.

Målet er også, at den unge må udvikle sig fagligt. På Sewa Ashram, vil den unge lære at kommunikere bedre. Den unge vil begynde at lære engelsk. Den unge vil få tid og mulighed for at læse og skrive. Afhængigt af hvor den unge er i skolesystemet, må man forvente at han skal tilbage i det etablerede system, og der vil dette projekt have givet ham mod på at lære mere.

Man kan ikke ændre 15 års liv på to måneder, men måske kan den unge få en ny kurs i sit liv.

Efter opholdet i Indien venter der en ny stor opgave og nye muligheder. Hvad der præcist skal ske, ligger i princippet uden for dette pilotprojekts beskrivelse, men i dette tilfælde vil Anders fortsat holde kontakten ved lige. Sammen med den unge vil de blandt andet tage ud på institutioner og skoler og holde foredrag for unge, så han hjælpes til at se på sine oplevelser igennem andre unges øjne. Derudover vil Anders forsøge at engagere den kommune, som i første omgang ikke havde lyst til at støtte dette projekt.

Man kan ikke ændre 15 års liv på to måneder, men måske kan den unge få en ny kurs i sit liv. De pædagoger, lærere, psykologer og sagsbehandlere der har været tæt på denne unge har alle rost projektet, men der har været for lidt vilje til at prøve projektet af i det etablerede system.

Derfor afprøves dette projekt nu som et pilotprojekt, hvor udsatte unge ved at være en ressource for andre hjælpes til at se, at de har et liv, der er værd at leve.

Tilbage til Projekt Udsat

1 kommentar

  1. Jeg blev mobbet fra 3 kalsse til 9 kalsse. Jeg blev mobbet med at jeg var tyk og fed Jeg har nc3a6sten altid dc3b8jet med overvc3a6gt Jeg blev mobbet i skolen, af dem i min kalsse. De kaldte mig for alle mulige ord, tykke, fede, klamme og andre rigtig nedladende ord! Jeg fik rigtig dc3a5rlig selvtillid og selvvc3a6rd Jeg ser ogsc3a5 mig selv som en fed ko som ikke er noget vc3a6rd. Jeg kunne ikke flytte skole, for hvis jeg skulle det sc3a5 var jeg nc3b8dt til at fortc3a6lle min mor at jeg blev mobbet og det ville jeg ikke Jeg vidste at min mor havde meget at tc3a6nke pc3a5 i forvejen, og sc3a5 skulle hun ikke ogsc3a5 bekymre sig om mine problemer. For det var jo mit eget problem Men det blev vc3a6rre i de stc3b8rre kalsser, for i 8 kalsse var der nogle der hackede min facebook profil. De lavede mit profil billede om til hende der Big mamma, de skrev at jeg elskede burger, og skrev alt muligt ondt om mig, de skrev ting til mine facebook venner som jeg ikke engang kan klare at tc3a6nke pc3a5 Jeg fc3b8lte mig som den vc3a6rste person nogensinde, jeg havde ikke sc3a6rlig mange venner og dem jeg havde var nu vc3a6k! Jeg kunne virkelig ikke se nogen grund til at leve mere sc3a5 jeg tog en masse piller Der skete ikke noget, jeg kastede bare rigtig meget op Da der ikke skete noget, begyndte jeg at skc3a6re i mig selv, for at straffe mig for at vc3a6re sc3a5 klam og fed! Jeg blev endelig fc3a6rdig med 9 kalsse, og valgte at tage pc3a5 efterskole i hc3a5b om at blive accepteret og fc3a5 nogle venner. Det fc3b8rste halve c3a5r pc3a5 efterskolen var forfc3a6rdeligt, rent ud sagt! Jeg var sc3a5 genert og har vc3a6ret det i alt den tid jeg blev mobbet. Alt det mobning havde gjordt at jeg ikke kunne vc3a6re mig selv, og lukkede mig selv inde. Jeg vidste ikke hvordan man skulle vc3a6re udadvendt og snakke med andre mennesker. Men jeg fik hjc3a6lp, for de mennesker pc3a5 min efterskole, var og er nogle fantastiske mennesker, som hjalp mig med at komme ud af min skal Det sidste halve c3a5r, af mit efterskole c3a5r var fantastisk, jeg fik en masse dejlige venner, jeg blev mere udadvendt og jeg fandt mig selv! Men et efterskole c3a5r har en ende Sc3a5 jeg skulle tilbage til min hjemby og gc3a5 pc3a5 gymnasium Jeg bor i en by hvor alle unge ved hvem hinanden er, man kender ikke hinanden. Men har hc3b8rt om hinanden igennem andre. Man dc3b8mmer hurtigt folk i min by! Alle ved at jeg er blevet mobbet, de synes at jeg er en taber Jeg sidder altid hjemme i weekenderne, og i min fritid. Jeg har ingen venner. Men jeg har prc3b8vet, jeg har virkelig prc3b8vet pc3a5 at fc3a5 venner i min by. De venner jeg har, er spredt udover helt Dk Hver dag er en kamp. Hverdag skal jeg komme pc3a5 en ny grund til at leve. Jeg gc3a5r rundt ned en drc3b8m om at fc3a5 venner og mc3a5ske en kc3a6reste Bare et normalt liv, et normalt ungt liv! Jeg er 17 c3a5r, og gc3a5r rundt med et hc3a5b, en drc3b8m. Jeg har tabt mig rigtig meget, og er lige sc3a5 stille igang med at opbygge noget selvtillid. Jeg tager det dag for dag. Jeg skal bare blive ved med at give mig selv en grund til at kc3a6mpe. Hverdag. Jeg hc3a5ber og tror pc3a5 at min drc3b8m nok skal gc3a5 i opfyldelse en dag det er bare med at kc3a6mpe Jeg tror pc3a5 at den dag jeg har tabt mig nok og er tynd at det er den dag, folk vil have mig som ven Nu vil jeg bare blive tynd!

Skriv en kommentar

No Widgets Added Yet

Please add them in the WordPress admin page under Appearance → Widgets. The widget section is "projekt udsat".